Spokojní zákazníci

Najlepším odporúčaním pri poskytovaní našich služieb sú spokojní zákazníci. Počas našej existencie sme vytvorili množstvo kvalitných  projektov  - viď referencie

Dlhoročné skúsenosti

Navrhovaním a vypracovaním projektovej dokumentácie elektrických rozvodov a zariadení sa zaoberáme už 18 rokov. Za ten čas sme získali množstvo skúseností

Profesionálny prístup

Kvalifikovaní odborníci, moderná technika a aplikačný softvér, individuálny prístup k zákazníkovi to sú naše základné devízy ktoré nám pomáhajú pri našej práci
Projekty rekonštrukcií mestských, obecných rozhlasov Vytlačiť E-mail
Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie obecného resp. mestského rozhlasu resp. rozhlasového vedenia.

Drôtové rozhlasy Rekonštrukcie obecných rozhlasov

Výhody drótových rozhlasov:
  • "stvorený" pre sústredné obce
  • nezávislý na osvetlení
  • nízkoúdržbový systém
  • rozvody vyhotovené samonosným káblom Cymyz
Výhody samonosného kábla Cymyz:
  • nevzniká skrat
  • nepretrhne sa
  • nevyžaduje ďalšiu údržbu

Bezdrôtové rozhlasy (súčasť Informačného Varovacieho a Vyrozumievacieho Systému)

Obecný bezdrôtový rozhlas je veľmi spoľahlivý systém pre výstrahu a vyrozumenie obyvateľstva splňujúci všetky požiadavky tzv. "krízového zákona". Podmienky inštalácie pre bezdrôtovú prevádzku definuje všeobecné povolenie TÚ SR č. VPR- 04/2005. Vo všetkých prípadoch (povolené frekvencie 447,6375 MHz, 447,3250 MHz, 447,3125 MHz, 447,3750 MHz a 441,4750 MHz) sú informácie šírené ako frekvenčne modulovaný signál od vysielača smerom k prijímačom.
Bezdrôtový rozhlas pozostáva z :

A. Vysielacia časť
zaisťuje šírenie signálu z vysielača pomocou všesmerovej antény. Na území pokrytom signálom je možné inštalovať ľubovoľné množstvo prijímačov podľa požiadaviek na počuteľnosť a zrozumiteľnosť hlásení.

B. Prijímač
je zariadenie na spracovanie vysokofrekvenčného signálu IVVS a jeho úpravu pre napájanie vonkajších reproduktorov. Skladá sa z vysielačky, naladenej na zvolený kmitočet, dekodéra a výkonových stupňov. Dekodér riadi zapínanie a vypínanie výkonových zosilňovačov. Digitálnym kódovaním je zabezpečená vysoká ochrana proti zneužitiu systému alebo náhodnému spusteniu/vypnutiu systému. Súčasne umožňuje selektívne ovládanie jednotlivých prijímačov alebo skupín, napr. podľa ulíc, štvrtí, okolitých obcí atď. Každý prijímač je napájaný zo zabudovaného akumulátora, ktorý zabezpečuje pohotovostnú prevádzku po dobu 72h a počas tejto doby minimálne štyri hlásenia v dĺžke 30 minút aj pri výpadku napájania. Akumulátor je dobíjaný z impulzného zdroja napájaného priamo zo siete verejného osvetlenia. Skrinka prijímača je zo špeciálneho plastu - spĺňa požiadavky na odolnosť proti poveternostným vplyvom a elektromagnetickú kompatibilitu.

Obsluha
Ovládanie systému je vďaka užívateľsky príjemnému softwaru veľmi jednoduché a rýchle. Na ovládanie systému slúži PC, ktorý je pripojený k vysielaču ( ten sa v prípade kombinácie s drôtovým rozhlasom pripája k rozhlasovej ústredni ) . Program, okrem iného, umožňuje vlastné nastavenie ozvučovaných oblastí, odvysielanie vopred pripravených relácií vo zvolenom čase, periodické hlásenie, ovládanie ďalších zariadení ako napr. CD prehrávač atď. Ďalšou prednosťou je možnosť pripojenia GSM brány pre ovládanie systému cez telefón a diaľkového ovládania prostriedkov civilnej ochrany. O všetkých udalostiach sa zapisuje záznam, ktorý je možné kedykoľvek vytlačiť alebo archivovať. Počítač musí byť najviac vybavený iba CD mechanikou a dobrou zvukovou kartou.

Inštalácia
Všetky komponenty systému sú navrhnuté a vyrobené s ohľadom na jednoduchú montáž a údržbu. Modulová koncepcia prijímačov ponúka širokú škálu možností zohľadňujúca všetky potreby zákazníkov. Jednotlivé prijímače sú umiestňované v miestach s dobrými príjmovými podmienkami a hlavne s ohľadom na dobré podmienky šírenia akustického signálu.

Reproduktory

Pre ozvučenie vonkajších priestorov je najvhodnejšou variantov umiestnenie reproduktorov na stĺpoch vo výške 4 až 5 metrov nad zemou. Smerovanie reproduktorov je volené tak, aby nedochádzalo k nežiadúcim odrazom a presluchom vedúcich k zhoršenej zrozumiteľnosti hlásenia. K potlačeniu týchto javov má náš systém jedno unikátne riešenie, umožňujúci nastavenie hlasitosti pre každý reproduktor

Doplnky
Pre zvýšenie dostupnosti hlásenia a užívateľského komfortu existujú "domáce prijímače", umožňujúce obyvateľom v oblastiach pokrytým signálom odposluch hlásenia z tohto prijímača.


Cenotvorba Výsledná cena za vypracovanie projektovej dokumentácie je vypočítaná z celkového nákladu stavby podľa " Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností " resp. dohodou.
Sadzobník zjednodušuje a urýchľuje dohodovanie cien v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.

Projektová dokumentácia je investorovi odovzdaná s kladným odsúhlasením projektu od konkrétneho prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Odborné stanoviská a osvedčenia projektovej dokumentácie od inšpekčného orgánu (TISR a.s., resp. E.I.C., s.r.o. ) sú dodávané s projektom podľa dohody s investorom.

Rozpočtovanie stavebných objektov resp. prevádzkových súborov je vytvorené na základe montážnych a materiálových cenníkov CENEKON v rozpočtovom programe Cenkros plus.
Na požiadanie investora projekt dodáme aj v elektronickej podobe.