EL PRO KAN, s.r.o.

M. R. Štefánika 212/181
093 01 Vranov nad Topľou

+421 57 44 25931

elprokan@elprokan.sk

IČO: 44 104 944
DIČ: 20 22 57 73 48
IČ DPH: SK 20 22 57 73 48

Reklamný panel

Spokojní zákazníci

Najlepším odporúčaním pri poskytovaní našich služieb sú spokojní zákazníci. Počas našej existencie sme vytvorili množstvo kvalitných  projektov  - viď referencie

Dlhoročné skúsenosti

Navrhovaním a vypracovaním projektovej dokumentácie elektrických rozvodov a zariadení sa zaoberáme už 18 rokov. Za ten čas sme získali množstvo skúseností

Profesionálny prístup

Kvalifikovaní odborníci, moderná technika a aplikačný softvér, individuálny prístup k zákazníkovi to sú naše základné devízy ktoré nám pomáhajú pri našej práci
Projekty modernizácie verejných osvetlení miest a obcí Vytlačiť E-mail

Projekt modernizácie verejného osvetlenia  zahŕňa:

  • vypracovanie projektovej dokumentácie modernizácie jestv. verejného osvetlenia v mestách resp. v obciach a rozšírenie osvetľovacej sústavy v doposiaľ ilustračný obrázokneosvetlených častiach.
  • vypracovanie svetelno-technických výpočtov pre konkrétne komunikácie.
  • vypracovanie rozpočtov

Rozsah modernizácie:
  • výmena svietidiel a svetelných zdrojov
  • výmena rozvádzačov verejného osvetlenia
  • rekonštrukcia resp. výmena rozvodov verejného osvetlenia
  • telemanažment verejného osvetlenia (tzn. Systém diaľkového ovládania a monitorovanie prevádzkových a poruchových stavov v sieti)

Cenotvorba Výsledná cena za vypracovanie projektovej dokumentácie je vypočítaná z celkového nákladu stavby podľa " Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností " resp. dohodou.
Sadzobník zjednodušuje a urýchľuje dohodovanie cien v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.

Projektová dokumentácia je investorovi odovzdaná s kladným odsúhlasením projektu od konkrétneho prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Rozpočtovanie stavebných objektov resp. prevádzkových súborov je vytvorené na základe montážnych a materiálových cenníkov CENEKON v rozpočtovom programe Cenkros plus.
Na požiadanie investora projekt dodáme aj v elektronickej podobe.