Spokojní zákazníci

Najlepším odporúčaním pri poskytovaní našich služieb sú spokojní zákazníci. Počas našej existencie sme vytvorili množstvo kvalitných  projektov  - viď referencie

Dlhoročné skúsenosti

Navrhovaním a vypracovaním projektovej dokumentácie elektrických rozvodov a zariadení sa zaoberáme už 18 rokov. Za ten čas sme získali množstvo skúseností

Profesionálny prístup

Kvalifikovaní odborníci, moderná technika a aplikačný softvér, individuálny prístup k zákazníkovi to sú naše základné devízy ktoré nám pomáhajú pri našej práci
Projekty elektroinštalácií Vytlačiť E-mail
ilustračný obrázok

Projekty silnoprúdových rozvodov v triede objektov "A" a "B"

Vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie :

 • rodinných domov a bytov
 • chát a rekreačných zariadení
 • kancelárskych, obchodných a spoločenských priestorov
 • objektov pre lekárske účely v zdravotníckych zariadeniach
 • priemyselných podnikov - technológia, elektroinštalácia, osvetlenie
 • polyfunkčných a úžitkových zariadení
 • osvetlenie multifunkčných areálov a športovísk
 • prípojok elektrickej energie pre rôznorodé objekty
 • bleskozvodov
 • projektov skutočného vyhotovenia elektroinštalácií
Vypracuvávame projektové dokumentácie v nasledovných stupňoch :
 • projekt pre územné rozhodnutie
 • projekt pre stavebné povolenie
 • projekt pre realizáciu stavby
 • projekt skutočného vyhotovenia
Projekt elektroinštalácie obsahuje :
 • dispozičné riešenie
 • návrh rozvádzačov
 • protokol o určení vonkajších vplyvov
 • výkaz - výmer, rozpočet
 • zoznam technických predpisov a noriem
 • riešenie ochrán proti skratu, preťaženiu a pred zásahom elektrickým prúdom pri normálnej prevádzke a pri poruche, zásady riešenia z hľadiska bezpečnosti práce
 • technický popis rozvodov
 • výpočty, impedancie, skratové pomery
 • svetelno-technické výpočty
 • vonkajšiu a vnútornú ochranu objektu voči prepätiam v zmysle STN EN 62 305
 • výpočet rizika v zmysle STN EN62 305-2
 • uzemňovaciu sústavu

Pri projektovaní sa prihliada na požiarne úseky, úroveň a rovnomernosť osvetlenia, svetelné scény, núdzové osvetlenie, záložné zdroje a prípadne ďalšie špecifiká stavby.

Pri návrhu dobrej elektroinštálacie je veľmi dôležitá úzka spolupráca s architektom a hlavne s investorom (užívateľom) objektu.

Súčasťou projektovej dokumentácie môžu byť na požiadavku investora aj grafické vizualizácie interiérov resp. exteriérov.

Cenotvorba :

Výsledná cena za vypracovanie projektovej dokumentácie je stanovená dohodou s investorom.

Rozpočtovanie stavebných objektov resp. prevádzkových súborov je vytvorené na základe aktuálnych montážnych a materiálových cenníkov CENEKON v rozpočtovom programe CENKROS PLUS.

Na požiadanie investora projektovú dokumentáciu dodáme aj v elektronickej podobe.