Spokojní zákazníci

Najlepším odporúčaním pri poskytovaní našich služieb sú spokojní zákazníci. Počas našej existencie sme vytvorili množstvo kvalitných  projektov  - viď referencie

Dlhoročné skúsenosti

Navrhovaním a vypracovaním projektovej dokumentácie elektrických rozvodov a zariadení sa zaoberáme už 18 rokov. Za ten čas sme získali množstvo skúseností

Profesionálny prístup

Kvalifikovaní odborníci, moderná technika a aplikačný softvér, individuálny prístup k zákazníkovi to sú naše základné devízy ktoré nám pomáhajú pri našej práci
Projekty bleskozvodov a uzemnení Vytlačiť E-mail

Vypracovanie projektovej dokumentácie ochrán pred bleskom a prepätiami podľa STN EN 62 305:

 • rodinných domov
 • chát a rekreačných zariadení
 • objektov pre lekárske účely v zdravotníckych zariadeniach
 • priemyselných podnikov
 • úžitkových a polyfunkčných zariadení ilustračný obrázok

Stupeň spracovania:
 • projekt pre stavebné povolenie
 • realizačný projekt
 • projekt skutočného vyhotovenia

Projekt bleskozvodu obsahuje
 • technický popis
 • protokol o určení vonkajších vplyvov
 • Výpočet rizika podľa STN EN 62 305-2
 • zoznam tech. predpisov a noriem
 • dispozičné riešenie
 • bleskozvod (zberaciu a uzemňovaciu sústavu)
 • ochrana voči prepätiam
V súčasnosti dochádza k značnému nárastu počtu citlivých elektronických prvkov, najmä polovodičových, ako v priemysle, tak aj v domácnostiach. Tam, kde ešte v blízkej minulosti bolo nasadenie modernej polovodičovej techniky z rôznych hľadísk takmer nepredstaviteľné sa dnes s úspechom používa. Umožňujú diaľkové ovládanie, meranie, reguláciu a vyhodnocovanie v rôznych priemyselných odvetviach. V domácnostiach slúži na získavanie informácii, štúdium, zábavu. V rôznych odvetviach ľudskej činnosti je človeku dobrým pomocníkom. Zariadenia s vysokým stupňom integrácie majú množstvo výhod. Tieto zariadenia sú však veľmi citlivé na napätia vyššie než pracovné, teda prepätia.

Štatistiky zahraničných poisťovní hovoria jasnou rečou. Až 28 % nahlásených škôd v istej nemeckej poisťovni boli škody spôsobené prepätím. Keďže poisťovne u nás poisťujú len proti škodám spôsobeným priamym úderom blesku a odmietajú poisťovať voči škodám spôsobeným prepätím je ochrana proti prepätiu veľmi dôležitá.

Najväčším zdrojom energeticky obsažných prepätí je plynný obal Zeme - atmosféra. Vzhľadom na to, že celé Slovensko, s výnimkou malých území na Záhorí, v Nitrianskom Kraji a na severovýchode územia, sa nachádza v pásme so zvýšenou keraunickou úrovňou, čiže sa v ňom vyskytuje približne 25 - 40 dní s búrkou v každom roku, je otázka ochrany proti atmosférickému prepätiu a jeho účinkom zvlášť významná.

Cenotvorba Výsledná cena za vypracovanie projektovej dokumentácie je stanovená dohodou s investorom.
Rozpočtovanie stavebných objektov resp. prevádzkových súborov je vytvorené na základe montážnych a materiálových cenníkov CENEKON v rozpočtovom programe Cenkros plus.
Na požiadanie investora projekt dodáme aj v elektronickej podobe.