Projekčná činnosť - zrealizované projekty Vytlačiť E-mail
rok 2010 rok 2009 rok 2008 rok 2007

ROK 2012

 

Chatová osada R.O. Domaša - časť Eva, lokalita Prístav

 • Rozsah činností: úprava VN prípojky, rekonštrukcia trafostanice, úprava a rošírenie NN rozvodov
 • Stupeň: SP a R

Vranov nad Topľou OR PZ - Rekonštruckia budovy pre OR

 • Rozsah činností: preložka vzdušného NN vedenia
 • Stupeň: SP a R

Areál firmy STROJLAB spol. s r. o., Medzilaborce

 • Rozsah činností: preložka VN prípojky a rekonštrukcia technologickej časti trafostanice
 • Stupeň: SP a R

Polyfunkčný objekt Bardejov

 • Rozsah činností: odbočenie VN prípojky, VN prípojka a trafostanica
 • Stupeň: SP a R

Turisticko - relaxačno - rehabilitačné centrum Kaluža - Zemplínska Šírava

 • Rozsah činností: VN prípojka a trafostanica
 • Stupeň: SP a R

Merkury Market Michalovce - prístavba

 • Rozsah činností: odbočenie VN prípojky, VN prípojka a trafostanica
 • Stupeň: SP a R

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina

 • Rozsah činností: osvetlenie mosta
 • Stupeň: SP a R

IBV Lackovce - Samostatne stojace rodinné domy

 • Rozsah činností: rozšírenie NN siete
 • Stupeň: SP a R

Rozšírenie IBV v obci Chlmec - 1. Etapa

 • Rozsah činností: preložka VN prípojky a rozšírenie NN siete
 • Stupeň: SP a R

IBV Záhradkárska osada Zemplínske Hámre

 • Rozsah činností: odbočenie VN prípojky a VN prípojka, rekonštrukcia NN siete a DP, rekonśtrukcia verejného osvetlenia, NN rozvody v ZO, NN rozvody v IBV a zaústenie do jestvujúcej NN siete
 • Stupeň: SP a R

R.O. Domaša časť Eva - lokalita Prístav

 • Rozsah činností: preložka NN rozvodov a rozšírenie NN siete
 • Stupeň: SP a R

Prestavba spoločenskej sály AOC Vranov nad Topľou - III. Etapa

 • Rozsah činností: odberné elektrické zariadenie a elektroinštalácia
 • Stupeň: SP a R

Výrobno-spracovateľský areál Brekov

 • Rozsah činností: odbočenie VN prípojky, VN prípojka a trafostanica
 • Stupeň: SP a R

IBV Barca - lokalita Za ihriskom

 • Rozsah činností: preložka VN vedenia, rozšírenie NN siete a rozśírenie verejného osvetlenia
 • Stupeň: SP a R

Nájomné byty - 6 b.j. Kráľovský Chlmec

 • Rozsah činností: distribučné rozvody a elektrické NN prípojky
 • Stupeň: SP a R

Elektrická sieť Belá nad Cirochocou - Ul. Vihorlatská

 • Rozsah činností: odbočenie VN prípojky, VN prípojka a trafostanica
 • Stupeň: SP a R

Bioplynová stanica Agrotisa s. r. o. - Kráľovský Chlmec

 • Rozsah činností: napojenie VN rozvádzača, VN rozvádzač, VN prípojka a trafostanica
 • Stupeň: SP a R

Areál výrobných činností Snina - Pod kameňolomom

 • Rozsah činností: rekonštrukcia technologickej časti trafostanice a rozšírenie NN siete
 • Stupeň: SP a R

Merkury Market - Spišská Nová Ves

 • Rozsah činností: VN prípojka, VN rozvádzač a trafostanica
 • Stupeň: SP a R

Malá vodná elektráreň - Poruba pod Vihorlatom

 • Rozsah činností: odbočenie VN prípojky a úprava VN prípojky
 • Stupeň: SP a R

Areál spoločnosti Zeelandia s. r. o. - Rozhanovce

 • Rozsah činností: odbočenie VN prípojky, VN prípojka a trafostanica
 • Stupeň: SP a R

IBV Lomnica - Ul. Kláštorná - Vranov nad Topľou

 • Rozsah činností: napojenie prečerpávacej stanice a verejné osvetlenie
 • Stupeň: SP a R

 

ROK 2011

 

Areál Fi. Retop s. r. o. - Hanušovce nad Topľou

 • Rozsah činností: zriadenie VN prípojky a trafostanice
 • Náklad stavby: 34.000,- €
 • Stupeň: SP a R

Slovenská autobusová doprava DZ Trebišov - Inžinierske siete, prekládky a napojenia

 • Rozsah činností: VN prípojka, trafostanica, distribučné NN rozvody a zaustenie TS do jestvujúcej NN siete
 • Náklad stavby: 85.000,- €
 • Stupeň: SP a R

MERKURY MARKET - Zvolen

 • Rozsah činností: zriadenie distribučného VN kompaktného rozvádzača, VN prípojky pre Merkury Market 
 • Náklad stavby: 57.000,- €
 • Stupeň: SP a R

Priemyselný park - Levoča

 • Rozsah činností: zriadenie VN kompaktného rozvádzača, VN distribučných a areálových rozvodov pre napojenie trafostaníc v areáli priemyselného parku
 • Náklad stavby: 145.000,- €
 • Stupeň: SP a R

IBV Zámutov - Rómska osada

 • Rozsah činností: rozšírenie NN distribučnej siete a rozšírenie verejného osvetlenia
 • Náklad stavby: 10.000,- €
 • Stupeň: SP a R

Poľnohospodárska Bioplynová stanica - Kamenica nad Cirochou

 • Rozsah činností: VN prípojka, trafostanica, distribučné NN rozvody pre vyrobené energie z bioplynovej stanice
 • Náklad stavby: 107.000,- €
 • Stupeň: SP a R

Rekončtrukcia 10. NP Komplementu nemocnice Poprad

 • Rozsah činností: zriadenie kompaktného VN rozvádzača v areáli NSP, Vn prípojka a trafostanica
 • Náklad stavby: 270.000,- €
 • Stupeň: R

Chatová osada R. O. Domaša - časť Eva lokalita "Hotel Zátoka"

 • Rozsah činností: VN prípojka, trafostanica, distribučné NN rozvody a zaustenie TS do jestvujúcej NN siete
 • Náklad stavby: 63.000,- €
 • Stupeň: SP a R

MERKURY MARKET - Dunajská Streda

 • Rozsah činností: VN prípojka a trafostanica
 • Náklad stavby: 46.000,- €
 • Stupeň: SP a R

Elektrická sieť Veľaty - ul. Okružná

 • Rozsah činností: VN prípojka, trafostanica, distribučné NN rozvody a zaustenie TS do jestvujúcej NN siete
 • Náklad stavby: 70.000,- €
 • Stupeň: SP a R

Chatová osada - R. O. Domaša časť Poľany - k. ú. Holčíkovce

 • Rozsah činností: VN prípojka, trafostanica, distribučné NN rozvody a zaustenie TS do jestvujúcej NN siete
 • Náklad stavby: 14.000,- €
 • Stupeň: SP a R

Elektrická sieť R. O. Domaša - Eva Autokemping TS 1249 - 0008

 • Rozsah činností: zameranie skutkového stavu trafostanice a NN distribučných rozvodov
 • Stupeň: projekt skutočného vyhotovenia

Elektrická sieť R. O. Domaša - Eva prístav TS 1249 - 0009

 • Rozsah činností: zameranie skutkového stavu trafostanice a NN distribučných rozvodov
 • Stupeň: projekt skutočného vyhotovenia

Elektrická sieť R. O. Domaša - časť Poľany TS 1249 - 0006

 • Rozsah činností: zameranie skutkového stavu trafostanice a NN distribučných rozvodov
 • Stupeň: projekt skutočného vyhotovenia

Elektrická sieť R. O. Domaša - časť Poľany TS 1249 - 0004

 • Rozsah činností: zameranie skutkového stavu trafostanice a NN distirbučných rozvodov
 • Stupeň: projekt skutočného vyhotovenia

Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Snina - prisvetlenie prechodov pre chodcov

 • Rozsah činností: prisvetlenie prechodov pre chodcov v meste Snina
 • Náklad stavby: 49.000,- €
 • Stupeň: SP a R

Areál Fi. Agroves s. r. o. - Prevádzka Tušice

 • Rozsah činností: rekonštrukcia trafostanice a elektrícká prípojka NN
 • Náklad stavby: 25.000,- €
 • Stupeň: SP a R

SPP Michalovce - Realizácia NN prípojky

 • Rozsah činností: Zriadenie elektrickej prípojky k objektu SPP Michalovce
 • Náklad stavby: 15.000,- €
 • Stupeň: SP a R

IBV Beniakovce - Lokalita Hôrka

 • Rozsah činností: Rekonštrukcia trafostanice, zriadenie distribučných rozvodov IBV a vonkajšie osvetlenie
 • Náklad stavby: 47.000,- €
 • Stupeň: SP a R

Futbalový štadión mesta Michalovce, rekonštrukcia - 4. etapa - Osvetlenie

 • Rozsah činností: VN prípojka, trafostanica, distribučné NN rozvody, areálové rozvody pre napojenie osvetľovacej sústavy hracej plochy
 • Náklad stavby: 56 000,- €
 • Stupeň: SP a R

Malá vodná elektráreň - Poruba pod Vihorlatom

 • Rozsah činností: VN prípojka, trafostanica a NN rozvody pre vyvedenie vyrobenej energie z MVE
 • Náklad stavby: 350 000,- €
 • Stupeň: SP a R

Fotovoltaická elektráreň - Zámutov

 • Rozsah činností: Zriadenie fotovoltaickej elektrárne a vyvedenie výrobnej energie do distribučnej siete
 • Stupeň: SP a R

Nadstavba malometrážnych bytov - ubytovací pavilón A1 a A2, Michalovce

 • Rozsah činností: VN prípojka, trafostanica, distribučné NN rozvody a zaustenie TS do jestvujúcej NN siete
 • Náklad stavby: 74.000,- €
 • Stupeň: SP a R

Rekreačné stredisko FALKO, Danová

 • Rozsah činností: Skupinová VN prípojka, odbočenie VN, VN prípojka pre rekreačné stredisko FALKO a trafostanica
 • Náklad stavby: 91.000,- €
 • Stupeň: SP a R

Multifunkčná sála OSVETA - MÁJ, Vranov nad Topľou

 • Rozsah činností: Vnútorná elektroinštalácia objektu
 • Náklad stavby: 35.000,- €
 • Stupeň: SP a R

Transformačná stanica 22/0,4 kV, Solivarská 1/A Prešov

 • Rozsah činností: Zmena merania elektrickej energie
 • Náklad stavby: 31.000,- €
 • Stupeň: R

Kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie - ARDEX GROUP s. r. o., Prešov

 • Rozsah činností: Zariadenie objektu a jeho pripojenie do distribučnej siete
 • Stupeň: Štúdia pripojiteňosti

Výrobná linka - PRINTON s. r. o., Vranov nad Topľou

 • Rozsah činností: Elektrická VN prípojka a trafostanica
 • Náklad stavby: 35.000,- €
 • Stupeň: SP a R

ROK 2010


Stanica technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality - Vranov nad Topľou

 • Rozsah činností: Elektrická prípojka NN
 • Náklad stavby: 27.058,- €
 • Stupeň: R

Rekonštrukcia a modernizácia budovy spoločenského významu a okolia - Nová Sedlica

 • Rozsah činností: Elektroinštalácia
 • Náklad stavby: 17.500,- €
 • Stupeň: SP

Slnečná fotovoltaická elektráreň 0,991 MW FVE VOJANY

 • Rozsah činností: Elektrická zemná káblová prípojka a úpravy v distribučnej sústave PDS
 • Náklad stavby: 26.000,- €
 • Stupeň: R

Priemyselná zóna Spišská Nová Ves - Podskala

 • Rozsah činností: Odbočenie z jestv. VN prípojky, VN rozvody a VN prípojka
 • Stupeň: SP

IBV "Pod kláštorom" - Vranov nad Topľou, časť Lomnica

 • Rozsah činností: Odbočenie z jestv. VN prípojky, VN prípojka, trafostanica, distribučné rozvody NN a zaústenie TS do jestv. NN siete
 • Náklad stavby: 100.000,- €
 • Stupeň: SP a R

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ptrukša

 • Rozsah činností: Okruh rozvádzača RVO 01, 02 - návrh a modernizácia verejného osvetlenia
 • Náklad stavby: 150.060,- €
 • Stupeň: Svetelno - technická štúdia

Bioplynová stanica ILKE s. r. o. - Kráľovský Chlmec

 • Rozsah činností: VN prípojka, trafostanica a rozvody NN
 • Náklad stavby: 74.000,- €
 • Stupeň: SP

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Kráľovský Chlmec

 • Rozsah činností: Návrh a modernizácia verejného osvetlenia
 • Náklad stavby: 170.000,- €
 • Stupeň: Svetelno - technická štúdia

Kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie - Bardejov

 • Rozsah činností: Zariadenie objektu a jeho pripojenie do distribučnej siete
 • Stupeň: Štúdia pripojiteľnosti

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina

 • Rozsah činností: Okruh rozvádzačov RVO 01, 02, 03, 04, 05
 • Náklad stavby: 255.000,- €
 • Stupeň: Svetelno - technická štúdia

Viacúčelové hrisko Čierne nad Topľou

 • Rozsah činností: Prípojka NN a osvetlenie ihriska
 • Náklad stavby: 10.000,- €
 • Stupeň: SP a R

Rekonštrukcia mestského úradu - Hanušovce n. Topľou

 • Rozsah činností: Elektroinštalácia mestského úradu
 • Stupeň: R

NsP Poprad

 • Rozsah činností: Preložka káblov VN, VN rozvádzač, VN prípojka a trafostanica
 • Náklad stavby: 250.000,- €
 • Stupeň: SP a R

Kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov - Bardejov

 • Rozsah činností: Zariadenie predmetného objektu a jeho pripojenie do distribučnej siete
 • Stupeň: Štúdia pripojiteľnosti

Fotovoltaická elektráreň FVE 1 (0,99MW) - Strážné

 • Rozsah činností: Zariadenie FVE a jej pripojenie do distribučnej siete
 • Stupeň: Štúdia pripojiteľnosti

Fotovoltaická elektráreň FVE 2 (0,99 MW) - Strážné

 • Rozsah činností: Zariadenie FVE a jej pripojenie do distribučnej siete
 • Stupeň: štúdia pripojiteľnosti

Snina - Rozšírenie elektrickej siete Červencovo

 • Rozsah činností: VN prípojka, trafostanica, NN distribučná sieť a elektrické prípojky
 • Náklad stavby: 54.000,- €
 • Stupeň: SP a R

Nájomné byty nižšieho štandardu - 9.b.j. - SOĽ

 • Rozsah projektu: Rekonštrukcia elektrickej siete, NN prípojka pre predmetný bytový dom a rekonštrukcia verejného osvetlenia
 • Stupeň: RP

Fotovoltaická elektráreň Michalovce WEST - 0,99 MW

 • Rozsah činností: inžinierska činnosť
 • Náklad stavby: 2.5 mil,- €

Fotovoltaická elektráreň Hlinné - 0,99 MW

 • Rozsah činností: Kompletná inžinierska činnosť vrátane projektovej dokumentácie vyvedenia výkonu z elektrárne
 • Náklad stavby: 2.5 mil,- €
 • Stupeň: RP

Fotovoltaická elektráreň Senné - 99,9 kW

 • Rozsah projektu: Projekt celej eletrárne počnúc FV panelmi po vyvedenie výkonu do distr. siete 0,4 kV
 • Stupeň: SP a RP

Domov sociálnych služieb a centrum rehabilitácie - Červená Dargov

 • Rozsah projektu: VN prípojka, trafostanica a NN prípojka pre dom seniorov
 • Náklad stavby: 130.000,- €
 • Stupeň: RP

Zariadenie pre seniorov - Vranov nad Topľou

 • Rozsah projektu: Vnútorná elektroinštalácia,  kamerový systmém, telefónne rozvody a ochrana objektu pred atmosferickými prepätiami
 • Náklad stavby: 325.000,- €
 • Stupeň: RP

Zariadenie pre seniorov - Vranov nad Topľou

 • Rozsah projektu: VN prípojka, trafostanica a NN prípojka pre dom seniorov
 • Náklad stavby: 93.000,- €
 • Stupeň: RP

Fotovoltaická elektráreň Strážne - 0,99MWp

 • Rozsah projektu: Projekt celej eletrárne počnúc FV panelmi po vyvedenie výkonu do distr. siete 22 kV
 • Náklad stavby: 2.5 mil,- €
 • Stupeň: SP

ROK 2009

Fotovoltaická elektráreň Hlinné - 0,99MWp

 • Rozsah projektu: Projekt celej eletrárne počnúc FV panelmi po vyvedenie výkonu do distr. siete 22 kV
 • Náklad stavby: 2.5 mil,- €
 • Stupeň: SP

Areál výrobných činností Udavské

 • Rozsah projektu: Rekonštrukcia a úprava technologickej časti trafostanice a NN rozvodov. 
 • Stupeň: RP

Prístavba a rekonštrukcia hotela Armales

 • Rozsah projektu: Preložka VN prípojky a trafostanice
 • Stupeň: RP

Elektrická sieť R.O. Domaša - Dobrá - TS1259-0013 (Hôrka)

 • Rozsah projektu: Mapovanie skutkového stavu NN rozvodov
 • Stupeň: porealizačné zameranie

Elektrická sieť R.O. Domaša - Dobrá - TS1259-0005 (OŠM)

 • Rozsah projektu: Mapovanie skutkového stavu NN rozvodov
 • Stupeň: porealizačné zameranie

Elektrická sieť R.O. Domaša - Dobrá - TS1259-0011 (slovenka)

 • Rozsah projektu: Mapovanie skutkového stavu NN rozvodov
 • Stupeň: porealizačné zameranie

IBV Lackovce - samostatne stojace domy

 • Rozsah projektu: Rozšírenie NN distribučnej siete v novej IBV
 • Náklad stavby: 5.500,- €
 • Stupeň: RP

Areál firmy ZAPA BETÓN SK s.r.o. - Jasenov

 • Rozsah projektu: Zriadenie VN prípojky, trafostanice a NN areálových rozvodov,
 • Náklad stavby: 36.000,- €
 • Stupeň: RP

Elektrická sieť R.O. Domaša - Dobrá - TS1259-0008 (kľučarka)

 • Rozsah projektu: Mapovanie skutkového stavu NN rozvodov
 • Stupeň: porealizačné zameranie

Elektrická sieť R.O. Domaša - Dobrá - TS1259-0009 (bogárka)

 • Rozsah projektu: Mapovanie skutkového stavu NN rozvodov
 • Stupeň: porealizačné zameranie

Elektrická sieť R.O. Domaša - Dobrá - TS1259-0010 (žabák)

 • Rozsah projektu: Mapovanie skutkového stavu NN rozvodov
 • Stupeň: porealizačné zameranie

Elektrická sieť R.O. Domaša - Dobrá - TS1259-0012 (smer Detrík)

 • Rozsah projektu: Mapovanie skutkového stavu NN rozvodov
 • Stupeň: porealizačné zameranie

Bioplynová stanica - Kráľovský Chlmec

 • Rozsah projektu: Preložka VN prípojky
 • Náklad stavby: 11.000,- €
 • Stupeň: RP

Rozšírenie IBV - Dlhé n/C

 • Rozsah projektu: Zriadenie VN prípojky, trafostanice a NN distribučných rozvodov v IBV
 • Náklad stavby: 154.000,- €
 • Stupeň: RP

Obecný rozhlas - Merník

 • Rozsah projektu: Obecný rozhlas
 • Stupeň: RP

Obecný rozhlas - Petrovce

 • Rozsah projektu: Obecný rozhlas
 • Stupeň: RP

Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia pre seniorov - Vranov n/T

 • Rozsah projektu: Kompletná elektroinštálacia objektu
 • Náklad stavby: 350.000,- €
 • Stupeň: RP

Elektrická sieť Chlmec

 • Rozsah projektu: Zriadenie NN distribučných rozvodov a elektrických prípojok
 • Náklad stavby: 24.000,- €
 • Stupeň: RP

Fotovoltaická elektráreň FVE 1 (0,998 MWp) - Jakubovany

 • Rozsah projektu: Zriadenie FVE (kompletnej) a jej pripojenie do distribučnej siete
 • Stupeň: SP

Prevádzková budova firmy SESO - Vranov n/T

 • Rozsah projektu: Ochrana objektu pred prepätiami
 • Náklad stavby: 12.000,- €
 • Stupeň: RP

IBV Lackovce - samostatne stojace rodinné domy

 • Rozsah projektu: Zriadenie NN distribučných rozvodov
 • Náklad stavby: 42.000,- €
 • Stupeň: RP

Fotovoltaická elektráreň FVE - Trebišov

 • Rozsah projektu: Zriadenie FVE a jej pripojenie do distribučnej siete
 • Stupeň: štúdia pripojiteľnosti

Polyfunkčný dom, Ul. Okružna - Michalovce

 • Rozsah projektu: Dozbrojenie murovanej trafostanice MTR34
 • Náklad stavby: 34.000,- €
 • Stupeň: RP

Rekonštrukcia a modernizácia Spojeniej školy v Poprade

 • Rozsah projektu: Ochrana objektu pred prepätiami
 • Náklad stavby: 99.000,- €
 • Stupeň: RP

Stredisko obnoviteľných zdrojov a ekofarma - Myslina

 • Rozsah projektu: Elektrická prípojka, vnútorná elektroinštalácia a ochrana objektu pred prepätiami
 • Náklad stavby: 50.000,- €
 • Stupeň: SP a RP

Bioplynová stanica - Bystré

 • Rozsah projektu: Vyvedenie vyrobenej elektrickej energie z bipolynovej stanice do distribučnej siete
 • Stupeň: SP

Rekonštrukcia Základnej školy Topoľovka

 • Rozsah projektu: Ochrana objektu pred prepätiami
 • Náklad stavby: 20.500,- €
 • Stupeň: RP

Viacúčelové ihrisko Čaklov

 • Rozsah projektu: Osvetlenie viacúčelového ihriska
 • Stupeň: RP

Transformačná stanica - 22/0,4 kV, Solivarská 1/A Prešov

 • Rozsah projektu: Rekonštrukcia NN rozvodne transformačnej stanice 4,7 MVA
 • Náklad stavby: 210.000,- €
 • Stupeň: RP

Elektrická sieť Nová Kelča - TS1241-0007

 • Rozsah projektu: Mapovanie skutkového stavu VN prípojky, trafostanice a NN rozvodov
 • Stupeň: porealizačné zameranie

Viacúčelové ihrisko Hlinné

 • Rozsah projektu: Osvetlenie viacúčelového ihriska
 • Stupeň: RP

Areál fi. KOVOZBER - Vojany

 • Rozsah projektu: Rekonštrukcia NN rozvodne
 • Stupeň: RP

Transformačná stanica - 22/0,4 kV, Solivarská 1/A Prešov

 • Rozsah projektu: Zmena merania spotreby el. energie z dôvodu zvýšenia MRK
 • Náklad stavby: 35.200,- €
 • Stupeň: RP

Regenerácia centier v obci Pavlovce

 • Rozsah projektu: Preložka VN prípojky, trafostanice, NN distribučnej siete, domových prípojok a verejného osvetlenia
 • Náklad stavby: 105.500,- €
 • Stupeň: RP

R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie, II. etapa ZS 020

 • Rozsah projektu: Zriadenie VN prípojky, trafostanice, NN rozvodov a areálového osvetlenia
 • Stupeň: RP

Viacúčelové ihrisko Čičava

 • Rozsah projektu: Osvetlenie viacúčelového ihriska
 • Stupeň: RP

Elektrická sieť Holčíkovce - TS1249-0011 (zajačia debra)

 • Rozsah projektu: Mapovanie skutkového stavu VN prípojky, trafostanice a NN rozvodov
 • Stupeň: porealizačné zameranie

Rozšírenie IBV v obci Lastomír

 • Rozsah projektu: Rozšírenie NN distribučnej siete a verejného osvetlenia
 • Náklad stavby: 26.000,- €
 • Stupeň: RP

Materská škola sídlisko II. Vranov n/T - rekonštrukcia a obnova pavilónov

 • Rozsah projektu: Ochrana objektu pred prepätiami
 • Náklad stavby: 25.000,- €
 • Stupeň: RP

Preložka 22 kV vedenia č. 342 - areál firmy Gemerské Žriedla a.s.

 • Rozsah projektu: Preložka VN vedenia, zriadenie VN prípojky a trafostanice
 • Stupeň: RP

Preložka VN vedenia na Ul. kpt. Nálepku - Snina

 • Rozsah projektu: Preložka VN prípojky
 • Náklad stavby: 8.000,- €
 • Stupeň: RP

Viacúčelové ihrisko Zámutov

 • Rozsah projektu: Osvetlenie viacúčelového ihriska
 • Stupeň: RP

Elektrická sieť Nová Kelča - TS1241-0005 (vodojem)

 • Rozsah projektu: Mapovanie skutkového stavu VN prípojky, trafostanice a NN rozvodov
 • Stupeň: porealizačné zameranie

Elektrická sieť Nová Kelča - TS1241-0009 (zajačia debra)

 • Rozsah projektu: Mapovanie skutkového stavu VN prípojky, trafostanice a NN rozvodov
 • Stupeň: porealizačné zameranie

Elektrická sieť Merník

 • Rozsah projektu: Preložka VN prípojky a zriadenie NN distribučných rozvodov v IBV
 • Náklad stavby: 16.000,- €
 • Stupeň: RP

Fotovoltaická elektráreň FVE 2 (0,998 MWp) - Ostrovany

 • Rozsah projektu: Zriadenie FVE a jej pripojenie do distribučnej siete
 • Stupeň: štúdia pripojiteľnosti

Fotovoltaická elektráreň FVE 1 (0,998 MWp) - Ostrovany

 • Rozsah projektu: Zriadenie FVE a jej pripojenie do distribučnej siete
 • Stupeň: štúdia pripojiteľnosti

Výrobná hala firmy D.P.EKOPLAST - Snina

 • Rozsah projektu: Zriadenie VN prípojky, trafostanice a NN rozvodov
 • Náklad stavby: 67.000,- €
 • Stupeň: RP

Fotovoltaická elektráreň FVE 2 (0,998 MWp) - Ražňany

 • Rozsah projektu: Zriadenie FVE a jej pripojenie do distribučnej siete
 • Stupeň: štúdia pripojiteľnosti

Fotovoltaická elektráreň FVE 1 (0,998 MWp) - Ražňany

 • Rozsah projektu: Zriadenie FVE a jej pripojenie do distribučnej siete
 • Stupeň: štúdia pripojiteľnosti

Rekonštrukcia kultúrneho domu - Nižný Kručov

 • Rozsah projektu: Elektrická prípojka, vnútorná elektroinštalácia a ochrana objektu pred prepätiami
 • Náklad stavby: 26.000,- €
 • Stupeň: RP

Fotovoltaická elektráreň FVE 2 (0,998 MWp) - Jakubovany

 • Rozsah projektu: Zriadenie FVE a jej pripojenie do distribučnej siete
 • Stupeň: štúdia pripojiteľnosti

Fotovoltaická elektráreň FVE 1 (0,998 MWp) - Jakubovany

 • Rozsah projektu: Zriadenie FVE a jej pripojenie do distribučnej siete
 • Stupeň: štúdia pripojiteľnosti

Elektrická sieť Nová Kelča - časť Sokolov

 • Rozsah projektu: Zriadenie VN prípojky, trafostanice a NN distribučné rozvody v chatovej osade
 • Náklad stavby: 234.200,- €
 • Stupeň: RP

Dom smútku - Ruská Poruba

 • Rozsah projektu: Elektrická prípojka, vnútorná elektroinštalácia a ochrana objektu pred prepätiami
 • Náklad stavby: 8.000,- €
 • Stupeň: RP

Prestavba rodinného domu na predajne - Vranov n/T

 • Rozsah projektu: Elektrická prípojka pre objekt a vnútorná elektroinštalácia
 • Náklad stavby: 10.000,- €
 • Stupeň: RP

Belá nad Cirochou - lokalita Žľabiny - rozšírenie IBV

 • Rozsah projektu: Preložka jestvujúcej skupinovej VN prípojky
 • Náklad stavby: 8.000,- €
 • Stupeň: RP

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Uzovské Pekľany

 • Rozsah projektu: Modernizácia verejného osvetlenia
 • Náklad stavby: 3.500,- €
 • Stupeň: RP

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Kráľovský Chlmec

 • Rozsah projektu: Modernizácia verejného osvetlenia
 • Náklad stavby: 260.000,- €
 • Stupeň: RP

Výstavno-predajná a skladová haly MERKURY MARKET Michalovce

 • Rozsah projektu: Rekonštrukcia trafostanice
 • Náklad stavby: 11.642,- €
 • Stupeň: RP

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Kráľovský Chlmec

 • Rozsah projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste
 • Náklad stavby: 260.454,- €
 • Stupeň: RP

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Uzovské Pekľany

 • Rozsah projektu: Kompletná rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci
 • Náklad stavby: 111.915,- €
 • Stupeň: RP

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva

 • Rozsah projektu: Elektrické NN prípojky k ČS v obi Veľká Ida
 • Náklad stavby: 41.042,- €
 • Stupeň: SP

Družstevná pri Hornáde Kanalizácia a ČOV

 • Rozsah projektu: Elektrické NN prípojky k ČS v obi Družstevná pri Hornáde, VN prípojka 22 kv, trafostanica a areálové rozvody pre ČOV
 • Náklad stavby: 118.505,- €
 • Stupeň: SP

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zlatník

 • Rozsah projektu: Kompletná rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci
 • Náklad stavby: 38.505,- €
 • Stupeň: RP

ROK 2008

Obecný rozhlas – Hlinné

Rozsah projektu: Rekonštrukcia obecného rozhlasu
Stupeň: RP

Rekonštrukcia a rozšírenie pôvodnej telocvične  o gymnastickú časť  - ZSŠ Drevárska Vranov n/T

Rozsah projektu: Elektroinštalácia + bleskozvod
Náklad stavby: 689.647,- Sk
Stupeň: RP

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hlinné

Rozsah projektu: Kompletná rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci
Náklad stavby: 7.790.371,- Sk
Stupeň: RP

IBV obce Lackovce – lokalita “PRI KRÍŽI“

Rozsah projektu: Preložka VN vedenia, zriadenie VN prípojky a trafostanice, NN rozvody v IBV a verejné osvetlenie
Náklad stavby: 5.616.356,- Sk
Stupeň: RP

Severné námestie – 3. etapa – Trebišov

Rozsah projektu: NN rozvody
Náklad stavby: 840.168,- Sk
Stupeň: RP

Obecný rozhlas – Sačurov

Rozsah projektu: Rekonštrukcia obecného rozhlasu
Stupeň: RP

Michalovce – IBV pri hrádku

Rozsah projektu: Preložka VN vedenia, zriadenie VN prípojky a trafostanice, NN rozvody v IBV a verejné osvetlenie 
Náklad stavby: 4.079.551,- Sk
Stupeň: RP

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Čerhov

Rozsah projektu: Kompletná rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci
Náklad stavby: 2.063.704,- Sk
Stupeň: RP

Elektrická sieť – Pavlovce

Rozsah projektu: Zriadenie VN prípojky a trafostanice, NN rozvody v IBV a rekonštrukcia NN distribučnej siete
Náklad stavby: 5.277.089,- Sk
Stupeň: RP

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Babie

Rozsah projektu: Kompletná rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci
Náklad stavby: 864.597,- Sk
Stupeň: RP

Obecný rozhlas – Babie

Rozsah projektu: Rekonštrukcia obecného rozhlasu
Stupeň: RP

Rozšírenie IBV v obci Chlmec – 1. etapa

Rozsah projektu: Zriadenie VN prípojky a trafostanice, NN rozvody v IBV a verejné osvetlenie
Náklad stavby: 7.343.962,- Sk
Stupeň: RP

Rekonštrukcia kultúrneho domu Rudľov

Rozsah projektu: Elektrická prípojka NN, vnútorná elektroinštalácia, bleskozvod
Náklad stavby: 1.076.413,- Sk
Stupeň: RP

Rekonštrukcia kultúrneho domu Nová Sedlica

Rozsah projektu: Elektrická prípojka NN, vnútorná elektroinštalácia, bleskozvod
Náklad stavby: 1.837.432,- Sk
Stupeň: RP

Rekonštrukcia ZŠ Obchodná 5, Sečovce

Rozsah projektu: Vnútorná elektroinštalácia a bleskozvod
Náklad stavby: 2.745.182,- Sk
Stupeň: RP

Rekreačno-relaxačné centrum ZELENÁ LAGÚNA, Domaša - Dobrá

Rozsah projektu: Zriadenie VN prípojky a trafostanice, areálové NN rozvody, verejné osvetlenie, vnútorná elektroinštalácia, televízne rozvody , kamerové rozvody, štrukturovaná kabeláž, EZS a bleskozvod
Náklad stavby: 15.121.789,- Sk
Stupeň: SP

22.  B.J. bytový dom Nový Smokovec

Rozsah projektu: Rozšírenie NN siete, elektrické prípojky , vnútorná elektroinštalácia a bleskozvod
Náklad stavby: 2.722.922,- Sk
Stupeň: RP

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Malé Raškovce

Rozsah projektu: Kompletná rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci
Náklad stavby: 803.391,- Sk
Stupeň: RP

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zemplínske Kopčany

Rozsah projektu: Kompletná rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci
Náklad stavby: 800.032,- Sk
Stupeň: RP

Výrobný areál - PPT Kechnec

Rozsah projektu: Zriadenie VN prípojky 22 kV a trafostanice
Stupeň: SP

Obecný rozhlas – Blatná Polianka

Rozsah projektu: Rekonštrukcia obecného rozhlasu
Stupeň: RP

Obecný rozhlas – Závadka

Rozsah projektu: Rekonštrukcia obecného rozhlasu
Stupeň: RP

Elektrická sieť Holčíkovce R. O. Domaša – časť Eva

Rozsah projektu: Zriadenie VN prípojky a trafostanice, NN rozvody v chatovej osade
Náklad stavby: 4.231.405,- Sk
Stupeň: RP

Michalovce – ANGI Mlyn

Rozsah projektu: Zriadenie VN prípojky a trafostanice, NN rozvody v rómskej osade
Náklad stavby: 5.363.523,- Sk
Stupeň: RP

Elektrická sieť Merník

Rozsah projektu: Preložka VN vedenia, NN rozvody v IBV
Náklad stavby: 375.838,- Sk
Stupeň: RP

Elektrická sieť Vojčice

Rozsah projektu: NN rozvody v IBV
Náklad stavby: 278.587,- Sk
Stupeň: RP

Administratívne a stavebné centrum firmy STAVOINDUSTRIA HSV – Banská Bystrica

Rozsah projektu: Zriadenie VN prípojky a trafostanice
Náklad stavby: 1.617.050,- Sk
Stupeň: RP

Záhradkárska osada  Kráľovský Chlmec – zriadenie TS a NN rozvodov

Rozsah projektu: Zriadenie VN prípojky a trafostanice, NN rozvody v záhradkárskej osade
Náklad stavby: 15.636.049,- Sk
Stupeň: RP

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Šaštín - Stráže

Rozsah projektu: Vnútorná elektroinštalácia + bleskozvod
Náklad stavby: 3.124.585,- Sk
Stupeň: RP

Areál výrobných činností Humenné

Rozsah projektu: Úprava VN prípojky , zriadenie trafostanice a NN rozvodov
Náklad stavby: 4.769.377,- Sk
Stupeň: RP

Nákupné stredisko FAMILY CENTER – Vranov n/T

Rozsah projektu: Zriadenie VN prípojky a trafostanice
Náklad stavby: 2.11.466,- Sk
Stupeň: RP

Priemyselná zóna Myslina – 1. etapa

Rozsah projektu: Preložka VN vedenia, zriadenie trafostanice a VN prípojky vybudovanie staveništnej trafostanice
Náklad stavby: 3.399.405,- Sk
Stupeň: RP

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ptrukša

Rozsah projektu: Kompletná rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci
Náklad stavby: 4.710.730,- Sk
Stupeň: RP

Čistiareň odpadových vôd Hlinné

Rozsah projektu: Zriedenie VN prípojky, trafostanice a NN prípojka k ČOV
Náklad stavby: 1.850.331,- Sk
Stupeň: RP

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zemplínska Široká

Rozsah projektu: Kompletná rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci
Náklad stavby: 7.835.096,- Sk
Stupeň: RP

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Čierne n/T

Rozsah projektu: Kompletná rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci
Náklad stavby: 6.022.956,- Sk
Stupeň: RP

ROK 2007

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina

Rozsah projektu: Kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste
Náklad stavby: 44.966.983,- Sk
Stupeň: RP

Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi SIRNÍK

Rozsah projektu: Zriadenie VN prípojky 22 kV a trafostanice
Náklad stavby: 2.274.471,- Sk
Stupeň: RP

Chatová osada - Mládežnícka - RO Domaša

Rozsah projektu: Zriadenie VN prípojky 22 kV, trafostanice a distribučných nn rozvodov v chatovej osade
Náklad stavby: 1.809.697,- Sk
Stupeň: RP

Ojekt, ul. Popradská č. 84, Košice

Rozsah projektu: Zriadenie VN prípojky 22 kV, trafostanice a distribučných NN rozvodov pre napojenie bytového domu a kompletná elektroinštalácia byt. domu.
Náklad stavby: 12.898.481,- Sk
Stupeň: RP

Žiarová zinkovňa - Humenné

Rozsah projektu: Zriadenie VN prípojky 22 kV, trafostanice a elektrickej NN prípojky pre žiarovú zikovňu
Náklad stavby: 909.615,- Sk
Stupeň: RP

Výrobný areál Fi. GARBERO - Snina

Rozsah projektu: Zriadenie VN prípojky 22 kV, trafostanice a vnútro-areálových rozvodov
Náklad stavby: 1.064.341,- Sk
Stupeň: RP

Rekonštrukcia kultúrneho domu - Nižný Hrušov

Rozsah projektu: Elektrická prípojka NN, vnútorná elektroinštalácia + bleskozvod
Náklad stavby: 1.216.673,- Sk
Stupeň: RP

Zaústenie trafostanice a rozšírenie NN siete na ul. Jesenského - Snina

Rozsah projektu: Zriadenie VN prípojky 22 kV, trafostanice, distribučných NN rozvodov a verejného osvetlenia
Náklad stavby: 3.977.745,- Sk
Stupeň: RP

Rekonštrukcia a prístavba kultrného domu - Ondavské Matiašovce

Rozsah projektu: elektrická prípojka NN, vnútroná elektroinštalácia + bleskozvod
Náklad stavby: 778.429,- Sk
Stupeň: RP

Podnikateľský areál na ul. Fidlíkova - Humenné

Rozsah projektu: Rozšírenie NN distribučnej siete a zriadenie elektrických NN prípojok pre jednotlivé podnikateľské subjekty
Náklad stavby: 218.534,- Sk
Stupeň: RP

Elektrická sieť Trebišov - ul. Sadovká

Rozsah projektu: Rekonštrukica technologickej časti trafostanice, rozšírenie NN siete, zaústenie do jestv. NN distribučnej siete a elektrické NN prípojky pre jednotlivé podnikateľské subjekty
Náklad stavby: 954.337,- Sk
Stupeň: RP

Viacúčelový objekt Holčíkovce

Rozsah projektu: Elektrická prípojka NN, vnútorná elektroinštalácia objektu a ochrana objektu pred atmosferickými prepätiami
Náklad stavby: 949.467,- Sk
Stupeň: RP

Trebišov + záhradkárska osada "ORIŠKY" zriadenie TS a NN rozvodov - II. etapa

Rozsah projektu: Rozšírenie NN distribučnej siete
Náklad stavby: 311.056,- Sk
Stupeň: RP

Výrobný areál drevovýroby - Jozef Štutika - Snina

Rozsah projektu: Zriadenie VN prípojky, trafostanice a vnútro-areálových NN rozvodov
Náklad stavby: 977.954,- Sk
Stupeň: RP

Rekonštrukcia kultúrneho domu - Merník

Rozsah projektu: Elektrická prípojka NN, vnútorná elektroinštalácia objektu a ochrana objektu pred atmosferickými prepätiami
Náklad stavby: 1.121.796,- Sk
Stupeň: RP

Lyžiarsky areál v obci Parihuzovce

Rozsah projektu: Preložka NN vedenia a elektrická prípojka NN pre predmetný lyžiarsky areál
Náklad stavby: 732.210,- Sk
Stupeň: RP

Preložka verejeného osvetlenia v obci Poša

Rozsah projektu: Preložka verejného osvetlenia
Náklad stavby: 82.558,- Sk
Stupeň: RP